Koho a kdy se budou e-tržby týkat?

Jakých činností se budou e-tržby týkat?
Proč se e-tržby vztahují na platby kartou?
Budou se e-tržby vztahovat i na drobné živnostníky, kteří nepřijímají tržby v hotovosti, ale pouze převodem z účtu na účet?
Budou se e-tržby týkat i neplátců DPH?
Budou evidenci tržeb podléhat i platby fyzickým osobám za prodej sezónních přebytků z vlastní zahrádky, např. květin, zeleniny, ovoce nebo medu?
Budou povinnosti evidovat tržby podléhat platby podnikatelům bez kamenné provozovny typu „kolotočáři“, „stánkaři“?
Vznikne povinnost evidovat tržby a vydávat účtenky v případě, že v rámci svého podnikání budu využívat prodejní automaty?